Taustani


Olen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti sekä neurofysiologian dosentti. Minulla on kokemusta mm. yleispsykiatriasta, neuropsykiatriasta, nuorisopsykiatriasta, päihdepsykiatriasta ja oikeuspsykiatriasta. Olen toiminut aivotutkijana sekä Suomessa että ulkomailla (Lontoo) ja olen pitkään toiminut ylilääkärinä ja tulosalueylilääkärinä. Toimin Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapiatoimikunnan puheenjohtajana sekä Terapiatalo Nosteen johtavana lääkärinä. Olen toiminut myös Kognitiivis-analyyttisen (KAT) psykoterapiayhdistyksen ja Suomen Touretteyhdistyksen puheenjohtajina.

Teen mm. yleispsykiatriaan (esim. masennus, ahdistus,unettomuus),  psykoterapiaan (esim. Kelaterapia) ja neuropsykiatriaan (esim. ADHD- ja Asperger/autismi- diagnostiikkaan ja hoitoon) liittyviä arvioita. Olen kiinnostunut mm. eksistentiaalisista kysymyksistä ja elämän taitekohdista ja -kriiseistä.